Programy pro zdravotně znevýhodněné

Lidem, které spojuje stejné zdravotní znevýhodnění, mohou být aktivizační programy s cvičením paměti smysluplnou náplní volného času. Zvýší jejich sebevědomí, rozšíří jejich dovednosti a mohou jim pomoci fungovat lépe. Jsou vždy také vhodnou aktivizační součástí rekondičních pobytů.

Ke skupinám, které se už do tohoto programu zapojily, patří např. Roska z Havlíčkobrodska, Záře - sdružení osob s poruchami hybnosti,  Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých
z Jihlavy a Havlíčkova Brodu, Denní stacionář pro mentálně postižené ÚSVIT v Havlíčkově Brodě a další.

Aktivizace i prevence :
Obsah programu kognitivní aktivizace pro zdravotně znevýhodněné se rovněž řídí především zdravotními možnostmi jednotlivců a složením dané skupiny. Je rozmanitý, pokrývá širokou paletu kognitivních funkcí, zahrnujících paměť a je vždy přizpůsoben možnostem a schopnostem jednotlivých účastníků.

Kognitivní rehabilitace:
Tato forma cvičení paměti, koncentrace a dalších poznávacích funkcí probíhá zpravidla individuálně a je určena lidem po cévní mozkové příhodě či úrazu hlavy nebo v počátečním stádiu Alzheimerovy demence a pod. Obsah i délka programu se řídí potřebou jednotlivce.

Cena: dle dohody - viz kontakt
Bližší informace: viz Kalendář akcí nebo kontakt

Zvolte z nabídky programů: programy pro seniory, programy pro zdravotně znevýhodněné, programy pro veřejnost