Programy pro veřejnost

Tréninky paměti a mozkový jogging:
O kurzy trénování paměti pro veřejnost je stále větší zájem. Mohou být vhodnou nabídkou pro činnost klubů, kulturních domů, ale především pro knihovny. Jsou lákavé, ale především užitečné pro všechny, které znepokojuje občasné zapomínání. Mají aktivizující a motivační prvek pro ty, kterým se zásadně změnil život buď odchodem do důchodu nebo ztrátou životního partnera i pro všechny, kteří hledají novou náplň svého života. Vhodné jsou i pro komunity, které spojuje společný zájem – pro maminky na mateřské dovolené, studenty i pracovní kolektivy, také jako vzdělávací náplň rekreačních pobytů a dovolených.

Obsah programu:
Obsah tréninkového programu je zaměřen především na koncentraci, efektivní zpracování informací a jejich uložení do paměti. Pozornost je věnována také kretivním technikám.

Účastníci se dozví, které faktory ovlivňují paměť, jak funguje, jak o ni pečovat a jak ji cvičit. Vyzkouší si různé metody, z nichž si mohou vybrat ty, které vycházejí z jejich typu
a metapaměti.

Standardní nabídku tvoří techniky zapamatování tváří a jmén, čísel a letopočtů, odborných výrazů a slovíček z cizích jazyků, techniky hierarchického uspořádání informací, metoda Loci, metoda klíčových slov a další taktiky a strategie. V průběhu lekcí se seznámí i s některými
- staletími prověřenými - mistrovskými paměťovými technikami.

Optimální počet je 15–20 účastníků ve skupině.
Základní kurz probíhá vždy jednou týdně a cyklus obsahuje 5 - 6 lekcí v celkovém rozsahu 12ti hodin. Pro zdatné týmy jsou přijatelnější 4 -6 ti hodinové bloky.
Kurz pro pokročilé je zpravidla v rozsahu 10ti hodin a navazuje na vědomosti, získané v základním kurzu.

Cena: Kurzovné pro znevýhodněné skupiny (senioři, zdravotně znevýhodnění, maminky na MD) platí 25 Kč za 1 hodinu, tj. 300 Kč za celý cyklus. Ostatní platí od 35 Kč za 1 hodinu,
tj. od 420 Kč za celý cyklus.

Přednášky:
K další nabídce patří osvětové přednášky s tématem paměti a jejího cvičení. Jsou zpravidla v rozsahu 2 hodin. Počet účastníků není limitován. Cena dle dohody.

Bližší informace: viz Kalendář akcí nebo kontakt

Zvolte z nabídky programů: programy pro seniory, programy pro zdravotně znevýhodněné, programy pro veřejnost