Programy nejen pro seniory

Objem informací nezbytných pro náš život roste závratnou rychlostí, stejně tak jako nutnost uchovat si paměť a duševní výkonnost i ve vyšším věku. Proto se tréninky paměti s rozdílným stupněm obtížnosti stávají vítanou náplní pro různé komunity. Účastníci se v nich dovědí, jak pracuje mozek, kde se zpracovávají a uchovávají informace a jak mohou pracovat s pamětí, aby si pamatovali lépe a více.
Podle individuálních schopností zvládají různé paměťové techniky a učí se, jak si lépe zapamatovat jména, čísla, ale také např. odborné výrazy a slovíčka z cizích jazyků. Pracují s textem, s jazykovými slovníky, encyklopediemi a učí se využívat další informační zdroje. Rozvíjejí vlastní kreativitu, ale i své sociální chování a dovednosti, smysl pro týmovou práci a schopnost komunikovat.

Na jaře roku 2010 se mnou natočila redaktorka Lucie Hochmanová rozhovor pro Čro České Budějovice. První část se týká významu kognitivního tréninku v jednotlivých etapách života. Po období dětství a dospívání, které dává základ našim poznávacím schopnostem, by měla následovat období prevence a aktivizace. Druhá část je zaměřena na koncentraci pozornosti. Třetí část rozhovoru je věnována prospěšnosti kognitivních tréninků.

Aktuálně - Informace o programech pro seniory a o Letní škole seniorů v Kraji Vysočina najdete v následujícím odkazu - viz  programy pro seniory

Zvolte z nabídky programů: programy pro seniory, programy pro zdravotně znevýhodněné, programy pro veřejnost

 

 

Co si ženy pamatují a muži zapomínají, Šmidingerova knihovna Strakonice, 2020

Návraty do ráje vzpomínek - s Fr. Novotným, sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 2019

K 120. výročí vzniku havlíčkobrodské knihovny, prosinec 2019

Křest zvukové knihy "Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké" na PKT v Havl. Brodě, 2018

Křest mojí knihy Fitness pro mozek v Českém Krumlově, 2018

Svět knihy_1

Prezentace mojí knihy Fitness pro mozek na veletrhu Svět knihy 2018

Svět knihy_2

SenAkademie
Senior Akademie Chotěboř, 2015


v Evropském roce aktivního stárnutí - Sněžné


Městská knihovna v Klatovech


z programu v Pelhřimově


slavnostní závěr studia prvních absolventů U3V při VŠ polytechnické v Jihlavě


z přednášky v Jihlavě


sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě


Městská knihovna v Bohumíně


tréninkový program v Městské knihovně v Jihlavě