Programy pro seniory

Aktuálně!

Programy pro seniory v roce 2021

Koronavirová pandemie ovlivňuje celospolečenskou situaci i v roce 2021, takže jsou zatím všechny plánované akce s velikým otazníkem. Musíme doufat, protože nikdy nebylo tak důležité aktivizovat mozek, nenechat ho zlenivět a dbát na Desatero pro hbitý mozek a dobrou paměť, tak jako v této době, kdy nás sužuje stres, sociální izolace a nejistá perspektiva. Myslete na to, prosím!

Programy pro seniory v roce 2020

Vzhledem k celospolečenské situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií se v r. 2020 uskutečnilo minimum plánovaných akcí a bylo zrušeno více než 30 seminářů, přednášek či vzdělávacích programů. Zrušena byla i Letní škola seniorů a lze bohužel předpokládat, že se nebude konat ani v roce 2021.

Programy pro seniory v roce 2019

  • Letní škola seniorů 2019

Už šestý ročník Letní školy seniorů, kterou organizuje KÚ Kraje Vysočina, se konal v roce 2019 . Je mi ctí, že se mohu tohoto projektu od prního ročníku vždy lektorsky zúčastnit. Po loňských i předloňských skvělých ohlasech na společné povídání s básníkem, textařem
a rozhlasovým publicistou PhDr. Františkem Novotným se i v r. 2019 uskutečníl náš společný pořad, tentokrát na téma mužského a ženského mozku pod názvem "Co si ženy pamatují a muži zapomínají". V týdnu od 8. do 12. července 2019 jsme navštívíli 10 měst a obcí Kraje Vysočina: Jaroměřice nad R., Třebíč, Polná, Třešť, Pacov, Vyskytná, Havlíčkova Borová, Humpolec., Nové Město n. M. a Velká Bíteš.

Věřím, že se společně setkáme i v roce 2020 a naše téma bude, tak jako v předchozích letech zábavné i poučné..
Těšíme se na setkání s vámi v některém z míst naší krásné Vysočiny.

 

Programy pro seniory v roce 2018

  • Letní škola seniorů 2018

Také v roce 2018 byly letní měsíce v Kraji Vysočina ve znamení Letní školy seniorů, kterou už popáté organizoval KÚ Kraje Vysočina. Je mi ctí, že jsem se mohla i letos projektu lektorsky zúčastnit. Po loňských skvělých ohlasech na společné povídání o vzpomínkách
s básníkem, textařem a rozhlasovým publicistou PhDr. Františkem Novotným v Třebíči
a v Jaroměřic n. R. jsme i letos - v týdnu od 9. do 13. července 2018, absolvovali společné povídání ve všech deseti městech a obcích Vysočiny, kterými tentokrát byly: Vladislav, Hrotovice, Svratka, Nové Město na Moravě, Vilémov, Havlíčkova Borová, Nová Cerekev, Vyskytná, Okřišky a Velký Beranov.

Naším společným tématem tentokrát byla hudba a představili jsme ji pod názvem
" Rozehrané tóny paměti aneb o hudbě, která uzdravuje mozek i srdce".
Děkujeme všem za příjemná setkání i další příznivé ohlasy. Věříme, že i v roce 2019 se s mnohými z vás znovu setkáme na některém z našich společných setkání na Vysočině.


Programy pro seniory v roce 2017

  • Letní škola seniorů 2017

Letní měsíce roku 2017 byly na Vysočině opět ve znamení Letní školy seniorů, kterou již počtvrté organizoval KÚ Kraje Vysočina. Měla jsem to štěstí se s účastníky tohoto jedinečného vzdělávacího projektu setkávat ve všech čtyřech ročnících. Mým letošním tématem byly Vzpomínky - stroj času na cestě do minulosti. Připomněli jsme si význam i zákonitosti vzpomínání, proč se s přibývajícím věkem stále častěji vracíme do určitých časových období našeho života, i to, proč se vědomě zapomenout nedá to, co bychom rádi zapomněli.
Letos LŠS probíhala ve městech: Havlíčkův Brod, Přibyslav, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Pelhřimov, Třešť, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Ledeč nad Sázavou a Pacov.

V Třebíči a Jaroměřicích nad R. byl mým vzácným hostem a laskavým průvodcem na cestě do vzpomínek v rámci Letní školy seniorů 2017 rozhlasový publicista, básník a textař PhDr. František Novotný.

 

LŠS_vzpomínky

LŠS_s FN_2

LŠS_s FN

  • Program "Nezapomeňte přijít I a II "

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě zařadila v letním semestru Univerzity volného času 2017 opět cyklus kognitivního tréninku pod názvem "Nezapomeňte přijít!". Aktualizovaný obsah programu byl zaměřen na procvičování celého spektra kognitivních funkcí a na praktické využití paměťových strategií v každodenním životě.

Snad se mi podařilo naplnit očekávání vás všech, kteří o mé programy opakovaně projevujete svůj zájem, protože budeme společně pokračovat programem "Nezapomeňte přijít II " i v zimním semestru Univerzity volného času 2017-18. Setkání tedy zahájíme opět v úterý,
dne 3. října 2017. Těším se na vás.

Programy pro seniory v roce 2016

  • Letní škola seniorů 2016

Letní měsíce roku 2016 byly na Vysočině opět ve znamení Letní školy seniorů, kterou již potřetí organizoval KÚ Kraje Vysočina. Mým tématem byl v poslednímí červencovém týdnu Uzel na paměti a účastníci si se mnou tentokrát prověřili svoji paměť i pozornost a osvojili si paměťové techniky na každý den. Letos se do LŠS zapojili senioři v Brtnici, Třešti, Velké Bíteši, Měříně, Třebíči, Číměři, Humpolci, Pacově a ve Žďírci nad Doubravou.

letni-skola 2016

LŠS 2016 - Ždírec nad Doubravou

Programy pro seniory v roce 2015

Letní škola seniorů 2015

Také v roce 2015 se tentokrát v osmi městech našeho kraje konala Letní škola seniorů, kterou organizoval v prázdninových měsících KÚ Kraje Vysočina. I v tomto roce jsem se do této akce mohla lektorsky zapojit s přednáškou Aktivita jako cesta z osamělosti seniorů. Setkání ve všech místech opět probíhala v příjemné atmosféře a přinášela tak uspokojení nejen posluchačům, ale i přednášejícím.

 Senior akademie Chotěboř 2015

 

Tréninkové programy

Městská knihovna v Telči připravila v jarních měsících v krásných prostorách Univerzitního centra Telč cyklus kognitivního tréninku pod názvem "Nezapomeňte přijít!". Jednotlivá klubová setkání byla tématicky zaměřena a jejich obsahem bylo vždy procvičení co nejširšího spektra kognitivních funkcí. Programu se vedle seniorů zúčastnili i lidé v produktivním věku, kteří si chtěli ověřit svou kognitvní zdatnost.

Telč

 

Programy pro seniory v roce 2014

Letní škola seniorů 2014

Skvělým počinem byla v r. 2014 Letní škola seniorů, kterou v deseti městech našeho kraje organizoval v prázdninových měsících KÚ Kraje Vysočina. Bylo mi ctí, že jsem se do této akce mohla lektorsky zapojit s přednáškou Životospráva pro mozek a paměť .

Tréninkové programy

Již poosmé probíhal od ledna 2014 v Přibyslavi tréninkový program "Nedovolte mozku stárnout!" pro začátečníky i pokročilé ve věku 50+. Stejně jako v minulých letech se program konal za finančního přispění Města Přibyslav. Závěr tohoto programu byl poznamenán úmrtím paní Jarmily Málkové, která byla na MěÚ po celá léta hlavní organizátorkou všech setkání s pamětí a dobrou duší aktivit pro přibyslavské seniory. Patří jí moje trvalá vzpomínka!

V KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě pokračoval od ledna d o května kognitivní trénink pod názvem "Nezapomeňte přijít!". Jednotlivá klubová setkání byla tématicky zaměřena a jejich obsahem bylo vždy procvičení co nejširšího spektra kognitivních funkcí. Program nebyl určen jen seniorům, ale všem, kteří chtěli poměřit svou kognitvní zdatnost.

Tréninkové programy pro začátečníky i pokročilé "Nenechte mozek zlenivět I a II "probíhaly
v jarních měsících ve 2 knihovnách kraje Vysočina - v Měk Jemnice a v Měk Moravské Budějovice za finančního přispění obou měst. Díky tomu mohli být uspokojeni všichni zájemci, na něž se nedostalo v loňském roce, kdy se zde konaly tréninkové programy za grantové podpory Min. kultury ČR.

KK Vysočiny již popáté uspěla v grantovém programu Min. kultury ČR. Díky tomu se se od září do listopadu 2014 tyto programy opět uskutečnily v knihovnách velkých měst Kraje Vysočina
v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Žďáru nad Sáz. a ve Světlé nad Sázavou.
I tentokrát proto byly pro účastníky z řad seniorů zdarma!


Nezapomeňte!zaujetí

Programy pro seniory v roce 2013

V roce 2013 probíhal od ledna do března již posedmé v Přibyslavi tréninkový program "Nenechte mozek zlenivět!" pro začátečníky i pokročilé ve věku 50+. Stejně jako v minulých letech se program konal za finančního přispění Města Přibyslav. Patří mu za tento dobrý příklad velký dík!

Na tento rok připravila KK Vysočiny již počtvrté ve spolupráci s dalšími čtyřmi knihovnami
v kraji projekt, zaměřený na využití textu v kognitivním tréninku pro seniory. Přestože jsem v minulých dnech na těchto stránkách informovala o tom, že se v letošním roce musíme obejít bez dotace MK ČR, nejčerstvější informace jsou radostné a ministerstvo kultury přece jen nakonec dotaci poskytlo. Díky tomu budou také v roce 2013 tyto programy v knihovnách Kraje Vysočina pro účastníky z řad seniorů zdarma!

Tréninkové programy pro začátečníky "Nenechte mozek zlenivět I"byly tentokrát plánovány ve 3 knihovnách kraje Vysočina - v Měk Jemnice, Měk Moravské Budějovice a v Měk Telč.

Program pro pokročilé "Nenechte mozek zlenivět II ", který obsahově navazuje na kurz pro začátečníky z předchozích ročníků, bude probíhat v Měk Chotěboř a v KK Vysočiny v Havl. Brodě.

V KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě budeme také realizovat zcela nový typ kognitivního tréninku pod názvem "Nezapomeňte přijít!". Program bude probíhat pravidelně, vždy první středu v měsíci. Jednotlivá klubová setkání budou tématicky zaměřena a jejich obsahem bude procvičení co nejširšího spektra kognitivních funkcí. Program nebude určen jen seniorům, ale všem, kteří chtějí poměřit svou kognitvní zdatnost a nezapomenou přijít :-).

Termíny konání v jednotlivých místech budou upřesněny a zveřejněny v kalendáři akcí na mých stránkách. Informace o programu naleznete také na webových stránkách knihoven ve výše uvedených městech Kraje Vysočina.

 

Nedovolte mozku stárnout! - 2012

Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Proto
i na tento rok připravila KK Vysočiny ve spolupráci s dalšími pěti knihovnami v kraji projekt "Nedovolte mozku stárnout!, zaměřený na využití textu v kognitivním tréninku pro seniory.

Tréninkové programy pro začátečníky tentokrát probíhají v 6 knihovnách kraje Vysočina. V 1. pololetí se konal v Měk Chotěboř, od začátku září běží v KKV Havlíčkův Brod, Měk Světlá nad Sázavou, Měk Pelhřimov, Měk Velké Meziříčí a Měk Humpolec.

Termíny konání v jednotlivých místech jsou zveřejněny v kalendáři akcí na mých stránkách. Informace o programu naleznete také na webových stránkách knihoven ve výše uvedených městech Kraje Vysočina.

Programy pro pokročilé "Nenechte mozek zlenivět", které obsahově navazují na kurzy pro začátečníky z předchozích ročníků, proběhly v některých knihovnách už v předjaří 2012.
Od září probíhá program pro pokročilé v Měk Velké Meziříčí a tradičně také v Měk Třebíč.

V jarním období také probíhal letos již pošesté
tréninkový program "Nenechte mozek zlenivět!" pro seniory v Přibyslavi, který se už řadu let koná za finančního přispění Města Přibyslav.

Nedovolte mozku stárnout! - 2011

Tréninkový program, zaměřený na využití textu v kognitivním tréninku pro seniory, financovaný
za grantové podpory Min. kultury ČR, probíhal od září do listopadu 2011 tentokrát
už  v 7 knihovnách kraje Vysočina (KKV Havlíčkův Brod, Měk Jihlava, Měk Třebíč, Měk
Pelhřimov, KMJS Žďár nad Sázavou, Měk Velké Meziříčí a Měk Humpolec).

Zůčastnilo se ho celkem 175 seniorů . Stejně jako v jiných vzdělávacích programech, které jsou určeny pro "třetí věk", převažovaly ženy. Při závěrečné "exhibici v mozkocvičně" si všichni mohli ověřit zejména zlepšení v koncentraci pozornosti, ve zvýšení kapacity krátkodobé paměti i v rychlosti zpracování informací.

Někteří zde našli náměty k přemýšlení i k dalšímu samostudiu, jiní navázali nová přátelství. Všichni se však přesvědčili, že cvičení paměti nebolí a prospívá!

Další nabídka kurzů pro seniorskou veřejnost

Cvičení a zdokonalování paměti se stalo oblíbenou a vyhledávanou aktivitou pro seniory. Má preventivní i aktivizační účinky. Čím dřívě s  kognitivním tréninkem začneme, tím déle jsme schopni si uchovat duševní svěžest.

Senioři jsou dnes početnou vitální skupinou, ochotnou se vzdělávat a učit se to, co jim pomůže udržovat svěžest a fungovat efektivněji. To, co je znepokojuje nejčastěji, je zhoršující se paměť i koncentraci. Tato více či méně oprávněná obava s přibývajícím věkem vzrůstá. Je spojena s hrozbou zvyšujícího se počtu výskytu demencí a jejich ničivého účinku na paměť. Proto se stále více zajímají o možnosti jejich léčby, ale především prevence. Účinným preventivním prostředkem je právě systematický kognitivní trénink.

Obsah programu:
Obsah tréninkového programu pro seniory se řídí zájmem a složením skupiny. Je rozmanitý, pokrývá širokou paletu kognitivních funkcí zahrnujících paměť a je vždy přizpůsoben přednostem a schopnostem jednotlivých účastníků. Dovědí se v něm, jak mohou pracovat s vlastní pamětí, aby si pamatovali lépe a více. Součástí jednotlivých lekcí je aktivní zvládání paměťových technik, testy a cvičení, ale i pocit uspokojení z vlastních znovuobjevených schopností.

Optimální počet je 15–20 účastníků ve skupině.
Základní kurz probíhá vždy jednou týdně a cyklus obsahuje 5 - 6 lekcí vždy v  rozsahu 2 hodin.
Kurz pro pokročilé je zpravidla v rozsahu 10ti hodin a navazuje na vědomosti, získané v základním kurzu.

Cena:
Kurzovné činí od 25 Kč za 1 hodinu, tzn. od 250 Kč za celý cyklus.

Bližší informace: viz Kalendář akcí nebo kontakt

 

Nedovolte mozku stárnout! - 2010

Projekt "Nedovolte mozku stárnout", zaměřený na využití textu v kognitivním tréninku pro seniory, probíhal v roce 2010 v pěti knihovnách kraje Vysočina - v KK Vysočiny Havlíčkův Brod, v MěK v Jihlavě, Třebíči, Pelhřimově a Žďáře nad Sázavou vždy v rozsahu 16ti hodin.

Byl financován z grantového programu Min. kultury ČR a pro účastníky tréninkového programu byl zdarma. Zúčastnilo se ho 100 seniorů, ale zájem několikanásobně převyšoval danou kapacitu kurzu. Proto byl projekt podán i na rok 2011.

V případě úspěšnosti v grantovém programu MK ČR i v letošním roce bude tento program probíhat od září do listopadu 2011 už v sedmi městech kraje Vysočina. K výše uvedeným městům by přibylo i Velké Meziříčí a Humpolec.

Protože si většina zúčastněných přála pokračovat, probíhá v jarních měsících roku 2011
v některých městech program "Nenechte mozek zlenivět!" , který je nadstavbou a obsahově navazuje a rozvíjí předchozí program. Kurzovné si hradí účastníci v běžných relacích, které se řídí počtem účastníků ve skupině.

 

Týden pro aktivní seniory na Českomoravské vysočině 2009

Týden pro aktivní seniory s aktivizačním programem zaměřeným na cvičení a zdokonalování paměti uprostřed nádherné přírody se  v tomto roce uskutečnil od 20. do 25. září 2009 v  hotelovém komplexu "Renospond" ve Zderazu nedaleko Proseče.

Příjemná skupina účastníků plnila v dopoledních hodinách úkoly, spojené s cvičením paměti a koncentrace, v odpolední poznávací části prokazovala obdivuhodnou vitalitu a podávala statečné výkony při pěších výletech po okolí např. do pískovcových útvarů Toulovcovy maštale. Navštívili jsme společně také místní raritu - zderazské pískovcové sklepy, Muzeum dýmek v Proseči, záchrannou stanici pro zvířátka ČSOP Pasíčka i zámek Nové Hrady. V podvečerním programu jsme se učili plést výrobky
z papíru, besedovali s prosečskou paní matrikářkou o zajímavostech z historického
i literárního místopisu., atd.

Přátelská atmosféra, která mezi účastníky panovala po celou dobu Týdne pro aktivní seniory, přinášela radost nám všem a byla bonusem celého pobytu.

Foto z akce

 

Zvolte z nabídky programů: programy pro seniory, programy pro zdravotně znevýhodněné, programy pro veřejnost