Publikace - vlastní publikační činnost a studijní literatura

vlastní publikační činnost:

                           

Vejsadová, Jana. Paměť v době korony a Proč zapomínáme jména. V rámci pořadu Dobré ráno s Dvojkou s Františkem Novotným. Čro2 Praha. 27. září 2020, 7:44 - 7:57 hod.

Vejsadová, Jana. Co si ženy pamatují a muži zapomínají. V rámci pořadu Dobré ráno
s Dvojkou s Františkem Novotným. Čro2 Praha. 8. března 2020, 7:20 - 7:45 hod.

Vejsadová, Jana. Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti . Brno: BizBooks, 2019

Vejsadová, Jana. Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 2018 /zvuková kniha/

Vejsadová, Jana. Fitness pro mozek - využití textu v tréninku paměti. Brno: BizBooks, 2018

Vejsadová, Jana. Paměť a změny čtenářských návyků ve vyšším věku . V rámci pořadu Dobré ráno s Dvojkou s Františkem Novotným. Čro2 Praha.18. března 2018, 7:35 - 7:50 hod.

Vejsadová, Jana. Knihovny - léčebny duše i paměti . V rámci pořadu Dobré ráno s Dvojkou
s Františkem Novotným. Čro2 Praha.19. března 2017, 7:35 - 7:55 hod.

Vejsadová, Jana. Léta běží, vážení... Sborník USV 2016. Světlá n.S., 2017

Vejsadová, Jana; Chrástková, Diana. Metody kognitivní aktivizace. Praha: Palestra, 2015
/studijní opora; online zdroj/

Vejsadová, Jana. Dokud je na co se ptát... Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2014, č.1

Vejsadová, Jana. Mind games aneb mozkohrátky. Moje zdraví. 2013, č.5, s. 42-44.
Rozhovor vedla Markéta Ostřížková

Vejsadová, Jana. Kalendář 2013 s náměty na cvičení paměti a pozornosti - k Evropskému  roku občana. Vydavatel: Kraj Vysočina, 2013

Vejsadová, Jana. Využití textu v kognitivní aktivizaci seniorů. In Aktivizacia seniorov
a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovy choroby. Sborník IV. mezinárodní
konference. Bratislava, 2012

Vejsadová, Jana. Kalendář 2012 s cvičením paměti - k Evropskému roku aktiv.
a mezigenerační solidarity. Vydavatel: Kraj Vysočina, 2012

Vejsadová, Jana. Aktivizace seniorů prostřednictvím tréninku paměti. In Aktivizacia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovy choroby. Sborník III.mezinárodní konference. Bratislava, 2011, s. 52-57

Vejsadová, Jana. Paměť a kreativita na Vysočině popáté. Ikaros. 2011, č.6. ISSN 1212-5075.

Preiss,M.;Chrástková,D.;Steinová,D.; Vejsadová,J. Efektivita trénování paměti. Praha: Psychiatrické centrum, 2010

Vejsadová, Jana. Proč zapomínáme? Příčin je mnoho ! Pro portál Žijeme naplno rozhovor vedla P. Klobásová, 2010, viz www.zijemenaplno.cz

Vejsadová, Jana. Paměť v jednotlivých životních etapách. Pro Čro Čes.Budějovice. Rozhovor vedla L. Hochmanová. Třetí část rozhovoru, 2010.

Vejsadová, Jana. Paměť a kreativita našly v knihovnách své místo. Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2008, č.3

Vejsadová, Jana. Cvičení paměti. Praha: Praxis-Media. 2008 On-line kurz.

Vejsadová, Jana. Teď už to vím. Javor - Zpravodaj SCMP. 2007, s.17-18.

Vejsadová, Jana. Cvičení paměti v každém věku. V rámci pořadu V dobrém stylu. Rozhovor vedla Stáňa Lekešová.Čro2 Praha. 25. června 2007, 13:10-13:45 hod.

Vejsadová, Jana. Efektivní práce s pamětí - program nejen pro seniory.Čtenář. 2007, č.4. s.100-102. ISSN 0011-2321 11.

Vejsadová, Jana. Programy nejen pro seniory. Ikaros. 2007, č.1 [cit. 2007-01-09]. ISSN 1212-5075.

Vejsadová, Jana. Báječná léta s Úsvitem. Knižnica. 2006, č.11-12. ISSN 1335-7026 11.

Vejsadová, Jana. Jak jste na tom s pamětí, přátelé? Javor - Zpravodaj SCMP. 2006, s.15-16.

Vejsadová, Jana. Aktivizační programy pro seniory aneb trénování paměti na Vysočině. In Gerontologické dny.Karlovy Vary: Sborník kongresu, 2006, s. 21-22

Vejsadová, Jana. Aktivizační programy pro seniory. Knihovnický zpravodaj Vysočiny. 2005, č.1 [cit. 2005-05-18]. ISSN 1213-8231.

Vejsadová, Jana. Aktivizační programy pro seniory v knihovnách Vysočiny. V rámci pořadu Doteky života. Rozhovor vedla Dagmar Jáňová. ČRo2 Praha, 4. dubna 2005,
21:30-22:30 hod.

Vejsadová, Jana. Knihovny seniorům. V rámci pořadu Doteky života. Rozhovor vedla Dagmar Jáňová. Čro2 Praha, 7. března 2005, 21:30-22:30 hod.

Vejsadová, Jana. Národní den trénování paměti a aktivizační programy pro seniory. Seminář "Stárnutí - zaměstnávání a aktivní styl života z pohledu psychologie". České asociace psychologů práce. Praha. 7. dubna 2005

Vejsadová, Jana. Aktivizační programy pro seniory. Seminář "Knihovny seniorům". Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod. 12.-13. dubna 2005

Vejsadová, Jana. Komunitní role aktivizačních programů v Krajské knihovně Vysočiny. Knihovnický zpravodaj Vysočiny. 2004, č. 04 [cit. 2005-01-04]. ISSN 1213-8231.

Vejsadová, Jana. Služby občanům se specifickými potřebami v Krajské knihovně Vysočiny. In STREIT, Vincenc (ed.). Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům.
Praha : Národní knihovna ČR, 2004. s.121-130.

Vejsadová, Jana; Houšková, Zlata:. Internet, elektronické informační zdroje a služby pro osoby se specifickými potřebami v knihovnách. In:  Internet ve státní správě a samosprávě 2003. Hradec Králové: Sborník konference, 2003, s.266–270.

 

studijní literatura k tématu:

Birkenbihl, Vera F. Nebojte se myslet hlavou. Praha: Portál 2002.
Birkenbihl, Vera F. Piliny v hlavě? Hradec Králové: Svítaní, 1996
Buchvaldová, Michaela. Úspěšná paměť. Praha: Scientia, 2003
Buzan, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007
B uzan, Tony. Trénink paměti. Brno: BizBooks, 2013
Bragdon, Allen D.;Gamon, David. Mozek a jak ho cvičit. Praha: Portál, 2001
Brost, H. Mozkový superjogging. Praha: TALPRESS, 1996
Brothers, Joyce. Kurz dokonalé paměti. Praha: Knižní klub, 1995
Carter, Philip. Efektivní využití mozku. Praha: Rebo Prod., 2002
Dingová, Naďa. Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky. Praha: Česká komora
tlumočníků znakového jazyka, 2008
Draaisma, D. Metafory paměti. Praha: Mladá fronta, 2003
Geisellhart, Roland R. Trénink paměti a koncentrace. Praha: Grada Publishing, 2006
Goldberg, Elkhonon. Jak nás mozek civilizuje. Praha: Karolinum, 2004
Goldberg, Elkhonon. Paradox moudrosti. Praha: Karolinum, 2006
Havas, Harald. Využijte svých schopností na 100%. Praha: Grada Publishing, 2006
Hirtlová, Petra. Tělocvična pro mozek. Kolín: Nezáv.centrum pro stud. politiky, 2011
Howard, Pierce J. Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál, 2002
Hort, Jakub. Paměť a její poruchy. Praha: Maxdorf, 2007
Jak si zlepšit paměť. /Kol.aut./Praha: Reader's Digest Výběr, 2005
Klucká, Jana; Volfová, Pavla. Kognitivní trénink v praxi. Praha: Grada Publ. 2009
Koukolík, František. . Praha: Karolinum, 2003
Koukolík, František. Mozek a jeho duše. Praha: Galén, 2005
Königová, Marie. Jak myslet kreativně. Praha: Grada Publishing, 2006.
Königová, Marie. Výchova k tvořivosti. Praha: Univerzita Karlova, 2004
Křivohlavý, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001
Lair, Sylvie. Trénink paměti. Praha: Portál, 1999, 2008
Levy, Joel. Zdokonalte si mozek. Praha: Universum, 2015
Love, Russell J. Mozek a řeč. Praha: Portál, 2009
Michelonová, Pascale. Zdokonalte si paměť. Praha: Universum, 2013
O´Brien, Dominic. Mistrovská paměť. 52 cvičení. Praha, Grada Publish. 2015
Procvičte si mozek. /Kol.aut./ Praha: Reader's Digest Výběr, 2011
Preiss, Marek; Křivohlavý, Jaro. Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha: Grada Publishing, 2009
Preiss,M.;Chrástková,D.;Steinová,D.;Vejsadová,J. Efektivita trénování paměti. Praha: Psychiatrické centrum,2010
Samuel, David. Paměť. Praha: Grada, 2002
Schmidt, Gerhard. Efektivní myšlení. Praha: Rebo Prod., 2005
Sternberg, Robert. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002
Stuart-Hamilton, Ian. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999
Suchá, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2007
Suchá, Jitka. Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2008
Suchá, Jitka. Trénujte si paměť. Praha: Portál, 2010
Štěpánková, Hana; Steinová, Danuše. Trénování paměti. Metodická příručka
Praha: Psychiatrické centrum,2009
Tiefenbacher, Angelika. Trénink paměti. Praha: Grada Publish., 2010
Vašina, Lubomír. Jak si zlepšit paměť. Praha: Computer Press, 2002
Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. /Kol.aut../ Praha:
Grada Publishing, 2009