Úvod


Vítám Vás na stránkách, které nesou jméno múzy Mnémé, jedné z dcer
nejvyššího řeckého boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné.


Nejsem bohyní ani múzou, ale paměť považuji za náš nejcennější majetek. Při své práci
se o tom denně přesvědčuji, proto vím, že péče o ni a dlouhodobý kognitivní trénink
není jen módní vlna, ale návrat k rozumu.


                                                                                                   
              Vaše Jana Vejsadová
                        certifikovaná trenérka paměti a kreativity
                          

Vytvářím a realizuji programy určené všem, které znepokojuje občasné zapomínání
a chtějí získat více informací o tom, jak o paměť a další kognitivní (poznávací) funkce mozku včas pečovat. Efektivní využívání poznávacích funkcí má v jakémkoliv věku příznivý vliv na každodenní fungování, zvládání běžných či náročných úkolů i na důvěru ve vlastní schopnosti.

Od roku 2002 vedu tréninky paměti a kreativity * s obsahovým zaměřením pro různé cílové
skupiny. Vedle cvičení paměti a koncentrace
pro seniory připravuji také programy kognitivní aktivizace pro zdravotně znevýhodněné a kognitivní trénink pro ostatní veřejnost.
Náplní mé práce je výhradně aktivizace, trénink a rehabilitace kognitivních funkcí mozku.

Nejsem léčitelka ani psychoterapeutka, za niž jsem v poslední době díky shodě jmen často zaměňována!

Trenérské osvědčení III. stupně,  které mě opravňuje připravovat aktivizační programy, osvětové  přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a vést odborné semináře ve
vybraných studijních programech vzdělávacích  institucí,  jsem získala v akreditovaných vzdělávacích programech
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Odborné znalosti jsem získávala pod vedením našich i zahraničních odborníků, i za jejich odborné garance.

Jsem autorkou publikací "Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti" (2019) a "Fitness pro mozek - využití textu v tréninku paměti"(2018), zvukové knihy "Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké"(2018), e-learningového programu "Cvičení a zdokonalování paměti" (2008) i řady časopiseckých článků, a spoluautorkou dalších publikací.

V roce 2008 o mé práci natočila pro Českou televizi režisérka Marie Šandová filmový
dokument "Nevíš dne ani hodiny".

Při obsahové přípravě i realizaci aktivizačních programů rovněž využívám své dlouholeté zkušenosti a odbornost z původní, knihovnické profese. Uplatním nejen znalost biblioterapie,
práce s textem a informačními zdroji, ale také komunikační dovednosti a specializaci na práci s různými sociálními skupinami. Vycházím však také z motivujících zkušeností v osobním životě, v němž jsem zblízka poznala průběh Alzheimerovy nemoci a její zhoubný dopad na paměť.

Své dnes již dlouholeté zkušenosti předávám i ostatním a lektorsky se podílím na odborné přípravě aktivizačních pracovníků / trenérů paměti u nás i na Slovensku. Mojí velkou radostí je rozšíření programů kognitivní aktivizace v obou republikách na platformě veřejných knihoven. Zde totiž nacházejí uplatnění nejen v práci se seniory, ve formě prevence pro věkové kategorie  45 +, ale také jako mozkový jogging pro děti, studenty, atd.

Pokud Vás moje stránky zaujaly, vždy mě potěší, když se Vám v paměti vybaví jméno múzy Mnémé, znovu je navštívíte a v některém z nabízených programů se přesvědčíte, že cvičení paměti nebolí a prospívá a je mnohem účinnější než uzel na kapesníku.

 

* zelená - klikni na odkaz